Τα πήλινα κατασκευάζονται από τον άργιλο.Ο άργιλος προέρχεται από την διάλυση των πετρωμάτων σε κόκκους. Από το μέγεθος των κόκκων καθορίζεται η ποιότητα του.Τα βασικά συστατικά του πηλού είναι το αργίλιο,το πυρίτιο και το νερό. Η χημική του ονομασία είναι ένυδρο πυριτικό αργίλιο με χημικό τύπο Al2O3.2SiO3.2H2O. Την καθαρότερη μορφή αργίλου αποτελεί ο καολίνης που είναι το κύριο συστατικό της πορσελάνης. Η άργιλος συναντάται στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος σε μορφή κοιτασμάτων με διαφορές στην καθαρότητα και την ποιότητα. Στην εξωρυξή του έχει την μορφή σβόλων οι οποίοι λιώνουν έπειτα από κατεργασία σε δεξαμενές με νερό.Έτσι αφαιρείται και καθαρίζεται με την καθίζηση το ωφέλιμο ίζημα. Ο πηλός χρησιμοποιείται ή σαν ένας τύπος πηλού, ή σε μίγμα από διάφορους τύπους πηλών για να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Η συνηθέστερη μορφή του είναι σαν χώμα που αποθηκεύται σε μεγάλα τσουβάλια. Οι ρίζες της εξώρυξης, της κατεργασίας και της δημιουργίας με τον πηλό φθάνουν στους αρχαίους χρόνους. Πήλινες δημιουργίες αποτελούσαν τα σκεύη τα πιάτα, τα ποτήρια, τις κανάτες και τα αποθεκευτικά μέσα για τα τρόφιμα, το λάδι, τις ελιές κ.λ.π των ανθρώπων από την γέννηση των διάφορων πολιτισμών.

...Με παραδοσιακές τεχνικές που χάνονται στα βάθη του ανθρώπινου πολιτισμού, παίρνουν μορφή στο τροχί και αντοχή στο ξυλοκάμινο ώστε να χρησιμοποιηθούν ή να κοσμήσουν τον χώρο σας...