...μόνο το παραδοσιακό ξυλοκάμινο... ...μοναδικοί χρωματισμοί... ...μόνο το παραδοσιακό ξυλοκάμινο... ...οικολογικά προϊόντα υψηλής αντοχής...

 Στο εργαστήρι μου χρησιμοποιείται το παραδοσιακό ξυλοκάμινο, που οι ρίζες του φθάνουν στους αρχαίους χρόνους, προσδίδοντας στις πήλινες δημιουργίες τους αυθεντικούς, μοναδικούς, χρωματισμούς τους. Είναι χτισμένο σύμφωνα με την παράδοση και την αρχαία τέχνική με σεβασμό στο περιβάλλον. Με άργιλο από την κρητική γή και νερό από τα βουνά της ψημένα στο ξυλοκάμινο μας δημιουργούνται πήλινα εξαίρετα υψηλής αντοχής σε διάφορες περιβαντολογικές συνθήκες και απολύτως οικολογικά. Στο καμίνι χρησιμοποίειται μόνο η πυρήνα, της ελιάς η οποία είναι οικολογική χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με το παραδοσιακό καμίνι προσδίδουν στις πήλινες δημιουργίες τους αυθεντικούς, μοναδικούς, χρωματισμούς τους.